Ketkä maksavat Suomessa eniten veroja?

Vero

Suomessa kerättiin veroja sekä veronluonteisia maksuja vuonna 2023 yhteensä yli 116 miljardia euroa. Suurin osa saatavista veroista tulevat tuloista, mutta veroa kerätään useilla muillakin alueilla.

Suomen verotusjärjestelmä takaa, että valtion kassaan saadaan verotuloja. Niitä käytetään erilaisten julkisten palvelujen rahoittamiseen. Kaikki eivät kuitenkaan maksa Suomessa veroja samassa suhteessa, vaan osa nousee selkeästi esiin tilastoissa, kun tarkastellaan eniten veroja maksaneita tahoja. Maksettujen verojen määrä kiinnostaa yleisesti ottaen suomalaisia.

Tällä sivulla tarkastelemme sitä, mistä suunnasta suurin osa verokassaa kerryttävistä veroista tulee. Tarkastelemme myös, ketkä tai millaiset verovelvolliset ovat maksaneet Suomessa eniten veroa. Tarkastelujaksona pidämme vuotta 2023 (ellei muuta mainita), jolloin tiedot ovat mahdollisimman tuoreita.

Veroja maksetaan laajalti eri osa-alueilla. Tietyt asiat ovat kuitenkin verovapaita, joka tuo jokseenkin kevennystä ihmisten arkeen. Esimerkiksi lapsilisä on verotonta tuloa. Ja mikäli verovapailla pikakasinoilla tulee voittoja, ei niistä ole velvollisuutta maksaa veroja. Tarkastellaan kuitenkin hieman Suomen verokassatilannetta ja sitä, kuinka paljon veroja oikein kerätään.

Korkeimmat veroluokat korkeilla tuloilla

Korkeimpia tuloja tienaavat kuuluvat yleensä korkeampiin veroluokkiin, sillä verotuksessa on käytössä progressiivinen verotus. Mitä enemmän verovelvollinen tienaa, sitä enemmän veroja tulee maksaa. Suurimpia verosummia maksavat esimerkiksi yritysten johtajat, erilaiset ammattilaiset ja hyvin menestyneet yrittäjät.

Tämän artikkelin lopussa tarkastelemme muutamia vuonna 2022 eniten veroja maksaneita suomalaisia. Eniten veroja maksavien henkilöiden panos valtion verokassaan on jopa kymmeniä miljoonia euroja.

Korkeita tuloja tienaaville saattaa tilanteesta riippuen kuulua myös muita verovelvollisuuksia, kuten pääomaverot sijoitustuotoista tai kiinteistöverot kiinteistösijoituksista. Moni varakas sijoittaa ja tämä tietää lisää verovelvollisuuksia. Eri tuloille on myös olemassa erilaisia verokantoja.

Korkeimmissa tuloluokissa pätee korkeampi verotus, kun taas vastaavasti pienempituloiset maksavat vähemmän veroja. Veroprosentti ei siis ole jokaisella sama, vaan määrä riippuu tilanteesta.

Liiketoimintaan liittyvä verotus

Suomessa yritykset liikuttavat rahaa huomattavan suuria määriä. Yritykset ovat verovelvollisia ja verotuloja saadaankin yrityksiltä merkittävä määrä. Mietitään yrityksiä, joiden kautta liikkuu satojatuhansia tai miljoonia euroja rahaa. Luonnollisesti tällaiset aktiiviset veroa maksavat yritykset kerryttävät valtion verotuloja merkittävästi.

Vaikka yritykset tuovatkin valtion verokassaan oman merkittävän osuutensa, niiden ansiosta verotuloja saadaan myös muissa muodoissa. Yritykset työllistävät ihmisiä ja tätä kautta verotuloja saadaan mm. työntekijöiden palkan verotuksesta.

Suurimmat verotulot ansiotuloista

Suomessa suurin osa valtion verokassaan saatavista verotuloista tulee tuloveroina. Vuonna 2023 tuloveroa kerättiin valtion verokassaan yli 42 miljardia euroa.

Tämän jälkeen järjestyksessä seuraavana olivat kulutusverot, joihin kuuluu mm. arvonlisävero (24,9 miljardia euroa), energiaverot (4,16 miljardia euroa), alkoholijuomavero (1,45 miljardia euroa), tupakkavero (1,2 miljardia euroa), ajoneuvovero (1 miljardi euroa) jne.

Vuonna 2023 kerätyistä veroista kotitalouksien tuloveroa saatiin 34,7 miljardin euron verran. 

Jos mietitään vuoden 2022 tuloverojen suurimpia maksajaryhmiä, ensimmäisenä ovat palkansaajat, jonka jälkeen tulevat eläkeläiset. Tuolloin palkansaajilta saatiin veroja yhteensä 23,2 miljardin euron verran. Eläkeläiset maksoivat veroa 7,3 miljardia euroa. Tilastojen mukaan elinkeinonharjoittaja sijoittui neljänneksi eniten veroja maksaneiden listalla, verojen yhteismäärän ollessa 817 miljoonaa euroa

Suurimpia veronmaksajia

Tietoja Suomen suurimmista veronmaksajista on saatavilla vuodelta 2022. Listan ensimmäisenä on Woltin toimitusjohtaja Mikko Miki Kuusi. Hän maksoi veroja yhteensä 27 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Toiseksi eniten veroja maksoi vuonna 2022 sahayhtiö Westas Groupin omistaja Pekka Kopra. Hän maksoi veroja 18,3 miljoonan euron verran.

Kolmantena on Supercellin perustaja Ilkka Paananen. Hän maksoi tuolloin veroja 11,6 miljoonaa euroa. Peliyhtiö Small Giant Gamelta listalla on kolme nimeä. Näistä Tommi Vallisto ja Otto Nieminen maksoivat molemmat veroa n. 8,2 miljoonaa euroa. Peliyhtiöt tuntuvat menestyvän Suomessa.

Listalla seuraavana on Scanfilin perustaja Jorma Takanen, joka maksoi verokassaan 7,9 miljoonaa euroa.

Menestyneimmät yrittäjät ja yritysten omistajat, perustajat ja toimitusjohtajat voivat tilastojenkin perusteella tienata paljonkin, jolloin maksettavien verojen määrä voi kohota hyvin suuriin lukemiin. Tärkeitä verotuloja käytetään tärkeisiin asioihin, mutta toisaalta esimerkiksi vähävaraisten talouksiin suurten veromäärien maksaminen voi vaikuttaa hyvinkin negatiivisesti. Viime aikoina on puhuttu paljon verotuksen nostamisesta eri osa-alueilla ja asialla on luonnollisesti molemmat puolensa.